O mne

/ul

Oslovujem Vás ako nezávislý kandidát na poslanca mestského zastupiteľstva v Sobranciach

Pracujem už 16 rokov ako reprezentant Allianz – Slovenská poisťovňa a.s. Tu som sa naučil, že najdôležitejšia pre spoluprácu a spokojnosť ľudí je komunikácia. Všetko je o nej. To sa snažím aplikovať aj ako poslanec MsZ v Sobranciach. Tam obhajujem záujmy ľudí a bránim plytvaniu verejných peňazí a majetku mesta.

Moje hlavné myšlienky

Rozvoj

Rekonštrukcia domu smútku
Vybavenie Technických služieb novou technikou
Zlepšenie kvality verejného osvetlenia
Investičné aktivity mesta aj pre náš obvod

Práca pre mladých

Zastaviť odchod mladých a vzdelaných ľudí vytváraním zázemia pre ich uplatnenie

Sociálna oblasť

Podporiť navýšenie kapacít zariadení sociálnych služieb, pretože aj naše mesto starne

Spolupráca

Využívať susedstvo hranice s Ukrajinou pre rozvoj cestovného ruchu, obchodu a vzájomného kultúrneho zbližovania sa

Ekológia

Efektívne a trvalé riešenie problémov divokých skládok odpadu

Transparentnosť

Vyššia transparentnosť - zobrazovanie nie len zoznamu faktur, ale datailne zobrazenie každej prijatej a vystavenej faktúry

Skúsenosti

Vo verejnom sektore mám dlhoročné skúsenosti aj ako hlavný kontrolór obcí a teda rozumiem ako fungujú verejné inštitúcie. Som členom komisie k hospodáreniu s majetkom v Košickom samosprávnom kraji. Ako zvolený poslanec podporím rozumné projekty, ktoré posunú náše mesto dopredu a skvalitnia život v ňom. Aj preto Vás prosím o podporu vo voľbách do mestského zastupiteľstva - 10.11.2018.

Médiá

7.10.2017

TV Zemplín

Pozvanie do relácie TV Zemplín, Milan Kicka - Vladimír Semán
 

10.10.2017

Zasadnutie MsZ Sobrance

Toto je tá transparentnosť?
 
 

16.10.2017

Zasadnutie MsZ Sobrance

Na cesty a chodníky peniaze nemáme a spokojne sa preplesovalo 8.500,- EUR

16.10.2017

Sobranský jarmok 2017

Najlepší guláš bol nakoniec druhý.
 

19.10.2017

Rádio Regina

Rozhovor o fotoaparátoch v Rádiu Regina

19.10.2017

Rozhovor

Zvýšenie daní áno, ale nie ich minúť na zábavu.

19.10.2017

Rozhovor

Je nevyhnutné podporovať turistický ruch aj na Východe.
 

23.10.2017

Zasadnutie MsZ Sobrance

Na ulicu Kpt. Nálepku sa peniaze v rozpočte nezvyšili.
 

23.10.2017

Zasadnutie MsZ Sobrance

Na hokejbalové ihrisko sa dalo 80.000 € Na vybavenie Technických služieh sa nezvyšilo nič.

23.10.2017

Zasadnutie MsZ Sobrance

Čo je dôležitejšie U rampa alebo oprava chodníkov?

23.10.2017

Zasadnutie MsZ Sobrance

Prioritou číslo 1 sú športové ihriska?
 

1.11.2017

Sobranská televízia

MILAN KICKA - VOĽBY DO VÚC 2017